Adventní koncert v mojžířském kostele

Na 2. Adventní neděli 7. prosince 2014 se o 17. hodině naplnil kostel sv. Šimona a Judy v Mojžíři do posledního místa a  ti, co si nepospíšili, už mohli koncert sledovat pouze vestoje. Koncert zahájil host koncertu, pěvecký sbor studentů Gymnázia Dr. V. Šmejlkala z Ústí svým živým a milým vystoupením. Pěvecký sbor CONCERTO pak provedl tradičně skladby od barokní duchovní hudby až po vánoční písně z oblasti populární hudby, proložené vánoční poezií. O doprovod se postarali členové Severočeské filharmonie z Teplic. Jakousi tečkou koncertu bývá každoročně na konci společné zpívání koled všech přítomných s doprovodem orchestru. Tak tomu bylo i letos. Všichni účinkující spolu s velmi vnímavým publikem dokázali vytvořit neopakovatelnou atmosféru. K tomu zřejmě přispěla nejen chuť většiny přítomných prožít spolu něco pěkného, ale i malebnost a "genius loci" kostela a jeho prostředí. Většina publika navštěvuje tyto koncerty pravidelně a s očekáváním. Jistě i letos odcházeli návštěvníci z koncertu spokojeni, neboť odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

foto Felix Lauda

Rubriky: Aktuality |

Komentáře nejsou povoleny.