Jarní koncert DPS Krtečci

S prvními jarními dny jsme si s žáky pěveckého sboru Krtečci připravili sérii vystoupení. Tentokrát nejen pro žáky ZŠ, ale i pro ty nejmenší. Nezapomněli jsme ani na tradiční Jarní koncert pro rodiče. První Jarní koncert se odehrál v příjemném prostředí oddací síně ÚMO v Neštěmicích 2. 4. V dopoledních hodinách při milé akci „Vítání občánků“ zazpívali žáci pěveckého sboru nejen jarní veselé písně, ale také přímo písně pro maminky. V následujícím týdnu dne 7. 4. jsme společně s žáky houslové třídy p. uč. Svobodové přivítali jaro výchovným koncertem pro družiny na ZŠ Kamenný Vrch. Společně jsme nejen zazpívali jarní a velikonoční písně, ale žáci také zahráli a předvedli své jednotlivé nástroje. Jarní koncerty jsme úspěšně zakončili koncertem pro rodiče 12. 4. který se konal v učebné HN. Velké poděkování patří nejen dětem, ale také rodičům za jejich přízeň a podporu. Na další koncerty se již pilně připravujeme.
Mgr Petra Votavoá

Rubriky: Aktuality |

Komentáře nejsou povoleny.