Baletní koncert v divadle

Naplněné hlediště Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem v sobotu 2. dubna v podvečer svědčilo o tom, že stále trvá zájem o koncerty baletního oddělení naší školy. A to opět nezklamalo a připravilo si řadu milých překvapení. Takřka dojemná vystoupení těch nejmenších na samém začátku vyvolávají pokaždé na tváři diváků laskavé pousmání. A pak už následují společná, či sólová vystoupení. Snaha a dobré výkony tradičně provázely celý koncert. A bylo patrné, že i mezi těmi malými se už projevují talenty. Koncert zpestřily svými sóly i naše bývalé absolventky Adéla Holasová a Klára Skřivanová. K vysoké úrovni koncertu přispělo nejen vystoupení našeho absolventa Jana Vozába, ale i jeho pomoc při přípravách.
Ohromným přínosem a kladem pro taneční oddělení je obdivuhodná, dobrovolná angažovanost, píle a pomoc rodičů. A to nejen při přípravě a organizaci takto náročné akce, ale zejména při jejich vystoupení a účinkování s dětmi. Vzniká tak velmi zajímavá a jedinečná atmosféra. A je až neuvěřitelné s jakou vážností a poctivostí ke svému počínání všichni přistupují. To je jistě fenomén, který nám může závidět leckterá škola.
Duší a zároveň motorem všeho dění je osobnost neúnavné a skvělé paní učitelky Dagmar Veselinovičové. Je až nepředstavitelné, co leží na jejich bedrech a co všechno zvládá. Zdařilý baletní koncert byl spojen i s jejím životním jubileem, a proto jí popřejme dobré zdraví a do budoucna stále hodně energie, nápadů a talentovaných žáků.
Jan Beneš

foto Felix Lauda

Rubriky: Aktuality |

Komentáře nejsou povoleny.