JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU „BERUŠKY“ PRO RODIČE

Třetí květnové pondělí zpestřili nejmenší žáci naší ZUŠ závěrečným Jarním koncertem pro rodiče. Koncert se konal v učebně hudebí nauky. Na úvod předvedli vybraní žáci ze třídy p. uč. Bujnovské a p. uč. Friče své instrumentální muzikantské umění na flétnu a klavír. Pak již následoval koncert pěveckého sboru „Berušky“, v němž zazněly jarní, veselé i pohádkové písně, které děti s plným nasazením nejen zazpívaly, ale dokonce i zvesela zatancovaly, a sami se doprovázely na  Orffovy nástroje.  Poté zazněla píseň pro maminky k jejich květnovému svátku a nakonec jsme si společně s rodiči zazpívali píseň "Vadí nevadí". Za velkého potlesku rodičů čekala na účinkující sladká odměna.
Mgr Petra Votavová

Rubriky: Aktuality |

Komentáře nejsou povoleny.