Neznámá Pastorální mše na Adventním koncertu

V Kostele Sv. Floriána zazněla stará vánoční mše, unikátně téměř po 200 letech…

Na první Adventní neděli tohoto roku, tedy 27. listopadu 2016 tradičně vystoupil smíšený pěvecký sbor CONCERTO v kostele sv. Floriána. Hlavním programem celého koncertu byla Pastorální mše F dur od zapomenutého hudebního skladatele Matěje Sojky, vynikajícího varhaníka, klavíristy a houslisty 18. století. Toto znovuobjevené dílo bylo založené v archivu a od doby svého vzniku pravděpodobně již neprovozované. Po náležité úpravě a přepisu starých hudebních partů sbormistrem Janem Benešem, tak měli návštěvníci Adventního koncertu jedinečnou možnost uslyšet naprosto neznámé dílo, a to v nastudování zmíněného pěveckého sboru spolu s komorním orchestrem. Nezaměnitelnou atmosféru v přeplněném kostele  ještě umocnila závěrečná část koncertu, která  byla věnována tradičnímu adventnímu programu, ukončenému koledami.
Foto Felix Lauda

Rubriky: Aktuality |

Komentáře nejsou povoleny.