Koncert Komorního tria

proběhl dne 23. 11. 2017 v obřadní síni Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem –Neštěmice, kterou pro koncertování zapůjčilo vedení úřadu, neboť škola nedisponuje vlastním sálem.  První dva koncerty cyklu "Kdo jsme" byly věnovány současným žákům ZUŠ, další připravovaný koncert bude pro učitele umělecké školy a koncert zmiňovaný v titulku byl věnován našemu bývalému absolventovi. Komorní trio vzniklo v létě t. r. Martin Beneš (absolvent) - hoboj, Petra Benešová - flétna a Emi Suzuki z Japonska - klavír. Komorní trio si připravilo koncert v němž kterém zazněly skladby skladatele Georga Fridricha Händela, Wolfganga Amadea Mozarta -12 variací písní „Ah, vous dirai-je, Maman“, kterou sólově odehrála paní Emi Suzuky, dále skladba Robera Schumanna -Tři romance pro hoboj a klavír, další sólo pro klavír od Kozabro Hirai – Sakura Fantazia. Dále zazněly brilantní fantazie na motivy opery Carmen pro flétnu a klavír od Francoise Bornea, Tarantella pro flétnu, hoboj a klavír od Philippa Gauberta a na závěr úžasný Turecký pochod od W. A. Mozarta.
Koncert sklidil velký úspěch, Komornímu triu přejeme mnoho dalších úspěchů v malých i velkých sálech.

Rubriky: Aktuality |

Komentáře nejsou povoleny.