INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID- 19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání
usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022,o
přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00
hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále
jako „usnesení vlády č. 1“), informuje o vydání usnesení Vlády
České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3.
listopadu 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení
vlády č. 2“),
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do
1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
U základních uměleckých škola jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách.
Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast
dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově
tedy není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020
zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol,
konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto
dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října
2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna.

Rubriky: Oznámení |

Komentáře nejsou povoleny.