KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Nařízení
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem
v Ústí nad Labem č. 3/2020
Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako orgán
ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82
odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení
s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně zdraví při epidemii a k zamezení dalšího
šíření epidemie onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje
následující mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje spočívající v:
omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání
v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na
státní jazykové zkoušce.
Tímto oficiálním nařízením Krajské hygienické stanice se i naše ZUŠ v Neštěmicích,
včetně poboček na Střekově i v Povrlech bude řídit. Oznamuji všem rodičům, že došlo
ke změně vedení školy od 1. 9. 2020 a z důvodu aktualizace webových stránek budou
veškeré následující změny od příštího týdne již plně k dispozici na stránkách školy.
Děkuji za pochopení a porozumění současné situace
Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
ředitelka školy
Rubriky: Oznámení |

Komentáře nejsou povoleny.